APK Keuring

Wanneer moet een auto een APK-keuring?

Als een personenauto of lichte bedrijfsauto (tot 3.500 kg) al eerder APK is goedgekeurd, kunt u uitgaan van de datum vermeld op het APK-keuringsrapport. Dit hebt u bij de vorige keuring meegekregen. Vóór deze datum moet de auto opnieuw goedgekeurd zijn.

Keuringsfrequenties

Drie of vier jaar (zie tabel hieronder) nadat een personenauto of lichte bedrijfsauto voor het eerst op de weg is toegelaten, is deze keuringsplichtig. Dit is afhankelijk van het soort brandstof.

Personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.500kg) Brandstof Wanneer keuren?
Datum eerste toelating na 1 januari 2005 Benzine en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar,daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar
Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar, daarna elke jaar
Datum eerste toelating vóór 1 januari 2005 Alle Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuig 30 jaar of ouder Alle Eens per 2 jaar
Datum eerste toelating vóór 1 januari 1960 Geen APK-plicht

 

Zware voertuigen

Voor alle voertuigen zwaarder dan 3.500 kg geldt een jaarlijkse keuringsplicht (datum eerste toelating na 1 januari 1960).

Keuren tot twee maanden vooraf

U kunt uw voertuig tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

Wat is ‘datum eerste toelating’?

De eerste inschrijvingsdatum is de datum waarop het kentekenbewijs is afgegeven. Tenzij bij de rubriek ‘bijzonderheden’ een andere datum staat vermeld. Zoals bij kentekenbewijzen van na 1 april 1999 waarop ‘datum eerste toelating’ en ‘datum eerste afgifte Nederland’ staat vermeld.

Wijziging brandstof

Als de brandstof van uw voertuig wijzigt dan kan dit van invloed zijn op de APK-frequentie. Bijvoorbeeld een auto gaat van benzine naar gas, de frequentie verandert dan van 4-2-2-1 naar 3-1-1-1.

Voertuigen van vóór 1 januari 2005

Alle personenauto’s en lichte bedrijfswagens die vóór 1 januari 2005 op de weg zijn toegelaten hebben een  jaarlijkse APK-plicht. Voor voertuigen met een speciaal gebruiksdoel zoals taxi’s en bussen geldt altijd de jaarlijkse APK-keuring. Zie tabel hieronder.

Speciale voertuigen Wanneer keuren?
Taxi,ambulance, bus en voertuigen voor
vervoer van gevaarlijke stofen
Elk jaar APK